Tiết lộ danh tính 44 nhà thầu giao thông chưa đáp ứng yêu cầu

Trong danh sách 44 nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu có cả những cái tên đình đám như: Lotte, Namkwang - Sampyo (Hàn Quốc), Cục Đường sắt 6 (Trung Quốc).
Tiết lộ danh tính 44 nhà thầu giao thông chưa đáp ứng yêu cầu

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1450/QĐ-BGTVT về việc đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư trong năm 2014.

Quyết định này đã đưa ra kết quả đánh giá đối với 515 Nhà thầu tham gia các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư năm 2014, trong đó có 442 nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu (chiếm 85,8%); 30 Nhà thầu xây lắp trung bình (chiếm 5,8%); 43 Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu (chiếm 8,4%).

Các tiêu chí đánh giá nhà thầu xây lắp mà Bộ GTVT đưa ra đều dựa trên những diễn biến thực tế công trường, bao gồm: huy động tài chính, máy móc thực tế; khả năng đáp ứng yêu cầu tiến độ tổng thể và chi tiết; yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động; giải quyết các thủ tục thanh toán, nghiệm thu; thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình.

Theo hướng dẫn của Bộ GTVT, nhà thầu được coi là dính “lỗi” đối với 1 tiêu chí nào đó, khi không đáp ứng được yêu cầu công việc đối với tiêu chí đó sau khi chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã 3 lần phát văn bản nhắc nhở. Nặng hơn, “vi phạm” là các lỗi đã bị nhắc nhở, nhưng không được nhà thầu khắc phục hoặc khắc phục không triệt để, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng và tiến độ công trình.

Được biết, kết quả đánh giá thực hiện của nhà thầu xây lắp là một trong các thông tin để tham khảo, xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư.

Kết quả đánh giá thực hiện của Nhà thầu xây lắp trong Quyết định 1450/QĐ-BGTVT có giá trị đến khi có công bố kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp năm 2015.

“Đối với 43 nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu nhưng chưa đến mức phải chấm dứt hợp đồng, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA phải có biện pháp xử lý nhà thầu theo thẩm quyền để khắc phục kịp thời hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý nhà thầu theo quy định, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của gói thầu, dự án”, Thứ trưởng Đông yêu cầu.

 Theo Đầu tư