Tiếp tục vận hành trạm thu phí BOT Cai Lậy

VietTimes -- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về việcthu phí hoàn vốn đầu tư dự án BOT trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. (Ảnh: Internet)
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với
UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức vận hành, khai
thác và thu phí hoàn vốn Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8736/VPCP-CN ngày 26/9/2019 của Văn
phòng Chính phủ.

Bộ Công an tích cực hỗ trợ và chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là
Công an tỉnh Tiền Giang và Công an các địa phương có liên quan có biện pháp bảo
đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các trạm thu phí, trong đó có các trạm thu
phí thuộc Dự án nêu trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, giám sát các cơ quan thông tấn báo chí
tổ chức tuyên truyền, bảo đảm khách quan, đúng bản chất vấn đề, đặc biệt là các kết
quả đã đạt được về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư./.