Tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về hoạt động công chứng trong thời đại 4.0 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, diễn ra sáng 18/12.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Chuẩn hóa quy trình thủ tục gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Chuẩn hóa quy trình thủ tục gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương đối với công tác tư pháp, pháp luật nói chung và hoạt động công chứng nói riêng, trong đó, xác định rõ công chứng là một trong những thiết chế bổ trợ tư pháp quan trọng cần được quan tâm phát triển theo định hướng xã hội hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu giúp Chính phủ trong quản lý nhà nước về công chứng; bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển nghề công chứng; nghiên cứu chuẩn hóa quy trình thủ tục gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên môi trường điện tử.

Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Công chứng sửa đổi, đảm bảo thế chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong hoạt động công chứng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực giao cho các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong quá trình sửa đổi, bổ sung các đạo luật liên quan đến hoạt động công chứng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…. bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong các quy định về giao dịch, hợp đồng phải công chứng; chia sẻ thông tin trong các cơ sở dữ liệu về dân cư, doanh nghiệp, đất đai, bất động sản, đảm bảo các hoạt động công chứng được thực hiện chính xác, thuận lợi, nhanh chóng, chi phí thấp, góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa rủi ro, tranh chấp; tăng cường quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, bất động sản, nhà ở, tránh thất thu thuế cho Nhà nước.

Tại Đại hội II của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Chí Thiện (Hà Nội) làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới.