Thanh tra Chính phủ phát hiện HUD nợ 90 tỷ đồng tiền thuế đất

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt sai phạm của Tổng công ty Đầu tư đầu tư và phát triển nhà và đô thị (HUD) tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ (Quảng Ngãi).

Phối cảnh dự án khu đô thị mới Phú Mỹ của HUD tại Quảng Ngãi.

Phối cảnh dự án khu đô thị mới Phú Mỹ của HUD tại Quảng Ngãi.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 2585/TB-TTCP việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, cơ quan này đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ do HUD làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ có tổng diện tích 112ha (trong đó có 25,3ha đất sạch thu hồi năm 2009), được giao lần thứ nhất 54ha, lần thứ hai 58ha. Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra việc tính tiền sử đụng đất xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư cho thấy: ngày 18/8/2010, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất 54 ha giai đoạn 1 với tổng số trên 748,5 tỷ đồng. HUD phải nộp trên 557,5 tỷ đồng (đã trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 191 tỷ đồng), do nhà đầu tư không nhất trí nên UBND tỉnh đã chỉ đạo tính lại.

Trên cơ sở Tờ trình số 415/TTr-STC ngày 10/3/2011 của Sở Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 phê duyệt tiền sử dụng đất cho cả hai giai đoạn là trên 267,5 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ phát hiện, việc Sở Tài chính không ký hợp đồng thuê đơn vị độc lập có chức năng thẩm định giá mà giao chủ đầu tư ký hợp đồng thẩm định giá, đơn vị thẩm định giá không lấy đủ mẫu để so sánh với tài sản thẩm định là không đúng với Thông tư 145/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính.

Do đó, theo Thanh tra Chính phủ phương pháp xác định giá trên chưa khách quan. Số tiền 267,5 tỷ đồng mà UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt là không chính xác (diện tích tính tiền sử dụng đất tăng 58 ha, nhưng số tiền số tiền sử dụng đất lại giảm 289,9 tỷ đồng) so với quyết định 1116 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc HUD chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Hương Lúa 2.230,5 mđất khi mới đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, chưa đảm bảo các điều kiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp là không thực hiện đúng văn bản 3563/UBND-CNXD ngày 14/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay Công ty TNHH Hương Lúa chưa xây dựng nhà ở theo quy định.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi, đến 31/12/2013 số tiền các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, thuê đất là 162,534 tỷ đồng trong đó HUD nợ 90 tỷ đồng, CTCP 577 nợ 49 tỷ đồng, các đơn vị khác nợ 22,7 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi hủy Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 01/06/2011 của UBND tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tính toán lại tiền sử dụng đất của khu đô thị mới Phú Mỹ đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Theo giới thiệu của HUD, khu đô thị Phú Mỹ có hơn 2700 lô đất, diện tích từ 108 m2 đến 300 m2, nhà ở được thiết kế đa dạng, hiện đại có chiều cao từ 2 đến 5 tầng. Giai đoạn 1 của dự án đã xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật với diện tích 37 ha.

Theo Bizlive