Tiễn đại sứ lên đường, Tổng bí thư dặn: ‘Đúng vai, thuộc bài'

VietTimes – Tiễn 27 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện sắp nhận nhiệm vụ ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016- 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hành trang của các đại sứ có thể tổng kết trong 10 chữ: “Đúng vai, thuộc bài, bản lĩnh, trí tuệ, khôn khéo”.
Tổng Bí thư phát biểu tại buổi gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VGP/Hải Minh
Tổng Bí thư phát biểu tại buổi gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VGP/Hải Minh

Theo Tổng Bí thư, “đúng vai” là làm đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chức năng quyền hạn, đúng phận sự của mình. Cụ thể là phải làm gì, ứng xử thế nào trong đối nội, đối ngoại, xây dựng nội bộ cơ quan, giữ gìn cộng đồng.

“Thuộc bài” là phải có kiến thức, hiểu biết, nắm cho vững, cho chắc, cho nhuần nhuyễn đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách toàn diện, đặc biệt là về đối ngoại. Đồng thời là nắm chắc đặc điểm, tình hình thực tế, địa lý, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của địa bàn công tác để luôn ứng xử ở tư thế chủ động, Và cần hiểu rõ trong nước đang cần gì, bên ngoài có gì, từng năm công tác trong nhiệm kỳ sẽ làm gì, trọng tâm thế nào.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải có bản lĩnh, trí tuệ và khôn khéo. Có kiến thức rồi sẽ có bản lĩnh để không bị lung lạc, không bị mua chuộc, để kiên định đường lối độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.