Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập 3 thị trấn mới thuộc tỉnh Bình Dương và Hà Tĩnh

VietTimes -- Các thị trấn mới này gồm Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, và Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý thành lập 3 thị trấn này tại phiên họp thứ 25, ngày 11/7 vừa qua.
Phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số Thị trấn của tỉnh Bình Dương và tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: quochoi.vn
Phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số Thị trấn của tỉnh Bình Dương và tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, theo tờ trình của Chính phủ, tỉnh Bình Dương có 2.694,54 km2 diện tích tự nhiên và 1.947.200 người, có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 04 thị xã và 04 huyện) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 41 phường và 02 thị trấn).

Trong đó, có 2 huyện chưa có thị trấn huyện lỵ, đó là huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên.

Huyện Bàu Bàng là huyện mới thành lập, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát, huyện Bến Cát còn lại được đổi tên thành huyện Bàu Bàng, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ, có 340,021 km2 diện tích tự nhiên và 92.539 người với 07 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đó, xã Lai Uyên có 88,3593 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người. Huyện Bắc Tân Uyên là một huyện mới được thành lập sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân Uyên, huyện Tân Uyên còn lại được đổi tên thành huyện Bắc Tân Uyên, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ, có 400,308 km2 diện tích tự nhiên và 62.598 người với 10 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, xã Tân Thành có 26,8821 km2 diện tích tự nhiên và 8.568 người.

Do đó, phương án thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân thành, huyện Bắc Tân Uyên là: Thành lập thị trấn Lai Uyên trên cơ sở toàn bộ 88,3593 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người của xã Lai Uyên. Thành lập thị trấn Tân Thành trên cơ sở toàn bộ 26,8821 km2 diện tích tự nhiên và 8.568  người của xã Tân Thành.

Tỉnh Hà Tĩnh có diện tích tự nhiên 5.990,53 km2, dân số 1.267.086 người, có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 01 thành phố, 02 thị xã và 10 huyện), 262 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 21 phường, 11 thị trấn và 230 xã).

Huyện Can Lộc có diện tích tự nhiên 302,13 km2, dân số 130.011 người; có 23 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 01 thị trấn và 22 xã). Xã Đồng Lộc có diện tích tự nhiên 18,69 km2, dân số 6.076 người.

Phương án thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là: thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 18,69 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.076 người của xã Đồng Lộc hiện có.

Qua thảo luận, cho ý kiến, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.