Thường trực Ban bí thư yêu cầu 'ngăn chặn tình trạng suy thoái trong Đảng'

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị có giải pháp mạnh mẽ để làm cho "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái" ngày càng nhỏ hơn.

Sáng 18/1, phát biểu tại hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói ông có ba ấn tượng với ngành trong năm qua.

Trước hết ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã làm tốt tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương xây dựng các quy chế về chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Theo ông, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã tích cực trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó; đặc biệt là xây dựng được quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

"Trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Khẳng định năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái trong Đảng, làm cho "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái" ngày càng nhỏ bằng những giải pháp mạnh mẽ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT


Theo ông Trần Quốc Vượng, trong công tác cán bộ phải giải quyết tốt mối quan hệ đức tài, lấy đức làm gốc.

"Người làm tổ chức phải công tâm, khách quan, còn cán bộ được bổ nhiệm cần có lòng tự trọng để thấy mình đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ hay không; nếu không đủ năng lực thì sẵn sàng từ chối. Làm được như vậy thì sẽ góp phần khắc phục được tình trạng chạy chức chạy quyền", Thường trực Ban Bí thư nói.

Ông cũng cho rằng ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với kiểm tra, giám sát.

"Lâu nay trong cải cách hành chính, Nhà nước làm mạnh nhưng trong Đảng chưa nhiều, nhiều thủ tục còn rườm rà, không cần thiết, vì vậy cần rà soát để quy định thiết thực hơn", ông chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HT

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HT


Trước đó, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2018, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng công việc lớn như lấy ý kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương và phiếu tín nhiệm với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu kiện toàn nhân sự cấp cao...

Ngành cũng đã phê duyệt quy hoạch hơn 1.300 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý và hàng chục nghìn trường hợp khác theo phân cấp; tham mưu Bộ Chính trị giới thiệu được hơn 200 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch cho khóa tới để trình hội nghị Trung ương 9; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển Đảng...

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, có việc tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

Bên cạnh đó, ngành cũng tiếp tục rà soát chức năng, quyền hạn của các tổ chức để khắc phục tình trạng chồng chéo, kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó...

"Việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm dân chủ, công khai; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền", ông Bình nói. 

Theo VnExpress

Link gốc: https://vnexpress.net/thoi-su/thuong-truc-ban-bi-thu-yeu-cau-ngan-chan-tinh-trang-suy-thoai-trong-dang-3870226.html