Thượng tôn pháp luật về bảo vệ môi trường

Chiều 1-5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo phải thượng tôn pháp luật về môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm của tất cả các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm của tất cả các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật. Ảnh: www.monre.gov.vn
Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm của tất cả các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật. Ảnh: www.monre.gov.vn

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau cuộc họp khẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tối 30-4, nhằm đẩy nhanh việc điều tra tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt… chiều 1-5, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo thực hiện ngay một số giải pháp phóng ngừa.

Trong khi các nhà khoa học cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ đang tìm nguyên nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục và quyết liệt hơn trong việc xác định nguyên nhân do hoạt động kinh tế phát thải trực tiếp ra môi trường biển trong đó tập trung vào khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Lập trạm quan trắc chất lượng nước thải, chất thải thực hiện thường xuyên đối với các nhà máy đang xả thải lớn ra môi trường biển cho đến khi những tồn tại liên quan đến sự cố môi trường được xác định và đảm bảo các nguồn thải của các doanh nghiệp đóng trên khu vực này trước khi xả ra môi trường phải được kiểm soát, công khai, thuận tiện cho hoạt động giám sát thường xuyên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó mời các tổ chức khoa học trong và ngoài nước tham gia và kiểm tra đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển nêu trên, kiểm toán một cách khoa học tất cả các nguồn chất thải.

Việc kiểm tra phải tiến hành toàn diện, bài bản từ việc thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc xây dựng các trạm xử lý nước thải, chất thải ra sao và công tác vận hành, giám sát môi trường đối với các trạm này như thế nào… Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu hoạt động từ ngày 5-5-2016 và duy trì đến khi kết thúc công tác kiểm tra này. Và kết quả kiểm tra cần phải được thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân được biết.

Bộ trưởng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm bất cứ tổ chức, cá nhân nào gây ô nhiễm môi trường, từ việc xử lý nghiêm các vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động và các biện pháp bắt buộc khác để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật… nếu cố tình vi phạm sẽ đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Tất nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp phải đảm bảo sau khi kiểm tra số liệu quan trắc của các trạm xử lý nước thải, chất thải trong khu vực này sẽ được công khai minh bạch, tạo điều kiện để chính quyền các cấp, các hiệp hội nghề cá và đặc biệt là nhân dân đều có thể tiếp cận và giám sát công tác bảo vệ môi trường.

Theo TBKTSG