Thưởng tết cao nhất 200 triệu đồng ở Đà Nẵng

Các công ty cổ phần ở Đà Nẵng có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 10,5 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người, Tết Nguyên đán cao nhất là 200 triệu đồng/người, thấp nhất 1,2 triệu đồng/người. 
Thưởng tết cao nhất 200 triệu đồng ở Đà Nẵng

Chiều 4-1, Sở Lao động, thương binh và xã hội TP Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo tình hình tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2016 ở các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Theo đó, đến thời điểm này có 381 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trong đó mức thưởng tết cao nhất lên tới 200 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với năm 2015.

Tuy nhiên, mức thưởng thấp nhất ở Tết Nguyên đán 2016 tăng hơn so với năm 2015.

Cụ thể, đối với công ty cổ phần có vốn nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 10,5 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người, Tết Nguyên đán cao nhất là 200 triệu đồng/người và thấp nhất 1,2 triệu đồng/người.

Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất hơn 89 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người, Tết Nguyên đán cao nhất hơn 157,5 triệu đồng/người và thấp nhất 2,3 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là Tết dương lịch hơn 9 triệu đồng, Tết Nguyên đán 55 triệu đồng, thấp nhất 200.000 - 1 triệu đồng.

Trong khi đó, các công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu vốn có mức thưởng tết thấp nhất so với các loại hình doanh nghiệp khác, cao nhất hơn 5 triệu đồng đối với Tết dương lịch và 28 triệu đồng cho Tết Nguyên đán, mức thấp nhất 500.000 - 1 triệu đồng.

Theo Tuổi trẻ