Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội

Ban Bí thư chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...
Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Công văn số 01-CV/TW gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Ngày 17/2, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ,ban, ngành báo cáo về một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân2016, Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền nơi biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân...

Trong những ngày Tết, tai nạn giao thông tuy giảm cả ba tiêu chí so với Tết năm trước, nhưng tình trạng vi phạm quy định an toàn giao thông còn diễn ra phức tạp, số người chết còn cao, xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tình trạng vi phạm trật tự, an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn; tai nạn cháy nổ tăng so với dịp Tết năm trước; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn thực hiện chưa nghiêm.

Tình hình hạn hán nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và các đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở các tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 252/CĐ-TTg, ngày15/2 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyềnmiệng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân...

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIVvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, phá hoại cuộc bầu cử.

Tập trung chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; phát huy truyền thống Tết trồng cây; có các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và khôi phục sản xuất bị thiệt hại do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở phía Bắc.

Quán triệt, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân...

Đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh,giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu du lịch, lễ hội. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấm dứt ngay việc đi thăm, chúc tụng và đi lễ hội, chùa chiền trong giờ làm việc.

Giao cho Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, phản ảnh và tổng hợp định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nội dung trên.

Theo VGP