'Thừa' 17 cán bộ cấp phó, Hà Tĩnh báo cáo gì với Bộ Nội vụ?

Hà Tĩnh hiện 'thừa' 17 cán bộ cấp phó ở các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, vừa qua tỉnh này đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ.Trước tình hình trên, tỉnh này đang dự kiến điều chỉnh số lượng cấp phó vào năm 2015 và các năm tiếp theo. 
'Thừa' 17 cán bộ cấp phó, Hà Tĩnh báo cáo gì với Bộ Nội vụ?

Mới đây, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký nội dung báo cáo số 784/UBND-NC gửi Bộ Nội vụ, về việc thực hiện số lượng cấp phó trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh hiện có 17 Sở, 1 văn phòng và 1 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. HĐND tỉnh có Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; có 6 đơn vị sự nghiệp và các trường Đại học, Cao đẳng thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

Về số lượng cấp phó trong các cơ quan chuyên môn đến thời điểm hiện tại còn 9 đơn vị cơ cấu vượt so với quy định với tổng số 17 cán bộ. 

Trong đó Sở Công thương và Sở Y tế vượt chỉ tiêu 2 cán bộ cấp phó (Phó Giám đốc), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu 3 cán bộ cấp phó, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vượt chỉ tiêu 4 lãnh đạo cấp phó...

Sở dĩ lãnh đạo cấp phó thừa do các văn bản hướng dẫn của các Bộ quy định Trưởng một số Ban, Chi cục là Phó giám đốc Sở kiêm nhiệm, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Ban Tôn giáo, Ban thi đua và khen thưởng.

Một số Sở thực hiện việc sáp nhập theo quy định tại Nghị định của Chính phủ nên số lượng cấp phó chưa giải quyết được, như Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, khối lượng công việc quá lớn, phức tạp, địa bàn rộng và khó khăn nên cần thêm người phụ trách.

Trước tình hình trên, tỉnh này đang dự kiến điều chỉnh số lượng cấp phó vào năm 2015 và các năm tiếp theo. 

Rà soát, đánh giá cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý để điều chỉnh, cân đối, điều động sang những đơn vị còn thiếu nhằm bảo đảm phù hợp chuyên môn, năng lực, sở trường công tác theo yêu cầu.

Số cán bộ nghỉ hưu sẽ không bổ nhiệm bổ sung cho các đơn vị đang vượt chỉ tiêu.

Theo VTC