Thủ tướng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,3 - 6,5%

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt mục tiêu này tại buổi họp phiên thường kỳ tháng 9 của Chính Phủ sáng ngày 3/10. Việc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% thể hiện quyết tâm chính trị của Chính phủ, thành viên Chính phủ, các cấp, các ngành đối với các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao.

 

Thủ tướng dặt mục tiêu GDP cả năm 6,5% - (Ảnh minh họa)
Thủ tướng dặt mục tiêu GDP cả năm 6,5% - (Ảnh minh họa)

Trong buổi họp, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã có kết quả tăng trưởng của 3 quý, qua đó đánh giá được hết tình hình, nhìn nhận ra thách thức, đề ra được các giải pháp quyết liệt. Từ đó, rút ra được bài học để quý IV này phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất của kế hoạch năm 2016 là 6,5%.

Được biết, trong 9 tháng qua, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Tăng trưởng tiếp tục đà phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, nhất là quý 3 đạt 6,4%. Lạm phát ở mức thấp.

Đặc biệt, niềm tin thị trường, niềm tin xã hội của người dân, doanh nghiệp tăng

Tuy vậy, trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng mới đạt 5,92%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,3-6,5% thì tăng trưởng kinh tế quý IV phải đạt 7,1-7,3%. Đây là mục tiêu cao, khó, nhưng không phải không thực hiện được. Vì thông thường, quý IV bao giờ cũng có nhiều thuận lợi hơn các quý trước.

Nhưng muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng, tất cả phải có quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, đề ra giải pháp cụ thể ở các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, mà trước hết là Chính phủ, từng thành viên Chính phủ.

Bộ máy nhà nước phải tạo mọi điều kiện, tháo gỡ mọi rào cản cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, bộ máy nhà nước phải kiểm điểm các bất cập tồn tại, nhất là phản ứng chính sách cần thiết trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam, những tác động của chính sách đã ban hành, để tháo gỡ kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

Kết thúc buổi họp, Thủ tướng chỉ đạo, không chỉ tăng trưởng mà phải chú ý cả các chỉ tiêu xã hội, môi trường; không chỉ quan tâm chỉ tiêu 2016 mà cả chỉ tiêu 2017 và kế hoạch trung hạn 2016-2021.