Thủ tướng phê chuẩn 3 tân Phó chủ tịch UBND Hà Nội

VietTimes -- Ông Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc), ông Ngô Văn Quý (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ông Nguyễn Doãn Toản (Giám đốc Sở Tài chính) được phê duyệt làm Phó chủ tịch UBND Hà Nội.
Ông Nguyễn Thế Hùng.
Ông Nguyễn Thế Hùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc), ông Ngô Văn Quý (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ông Nguyễn Doãn Toản (Giám đốc Sở Tài chính).

Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 với ông Vũ Hồng Khanh và ông Nguyễn Ngọc Tuấn để nhận nhiệm vụ mới. Phó chủ tịch Trần Xuân Việt đến tuổi nghỉ hưu.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, HĐND đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND đối với các ông: Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý và Nguyễn Doãn Toản.

T.H