Thủ tướng phát biểu về biển Đông tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc

VietTimes -- Chiều 6/9, tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu trước toàn thể hội nghị. Theo đó, Thủ tướng đề nghị ASEAN cần đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc.

Theo Thủ tướng, ASEAN cần tăng cường tham vấn, có tiếng nói chung trước những vấn đề khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và phát triển của ASEAN cũng như trong định hướng quan hệ với các đối tác và định hình cấu trúc khu vực. 

Thủ tướng đề nghị ASEAN cần xác định rõ trọng tâm hợp tác, ưu tiên trong quá trình thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch triển khai trên từng trụ cột.

Theo Thủ tướng, ASEAN cần đẩy mạnh các hoạt động xây dựng lòng tin, các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, phát huy các quy tắc và chuẩn mực ứng xử của ASEAN, đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, gìn giữ hòa bình, an ninh, ngăn ngừa nguy cơ xung đột ở khu vực, hợp tác ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là khủng bố và an ninh mạng.