Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Đã có phương án tăng lương”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: “Phương án đã có nhưng chiều nay Bộ Tài Chính và Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội sẽ thảo luận lại lần nữa”. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: V.Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: V.Dũng

Trao đổi bên hành lang Quốc hội chiều 10-11. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết như trên. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết đây chỉ mới là phương án đề xuất, chứ chứ “chưa chắc, vì hai cơ quan này thảo luận để ngày mai trình phương án với Quốc hội để biểu quyết mới thông qua” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Trước đó, theo nguồn tin, các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội sau khi họp bàn đã đề xuất phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở 5% (tức 60 ngàn đồng) từ mức 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đồng thời đảm bảo thu nhập của người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tiếp tục mức tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Theo đề xuất, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương.

Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần tiền tăng lương thêm cho một số bộ, ngành và các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Theo Tuổi trẻ