Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX:

Thủ tướng: Mặt trận Tổ quốc phải trở thành nơi tin cậy để người dân tố giác tham nhũng, “lợi ích nhóm“

VietTimes -- Thủ tướng nhấn mạnh: "Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ảnh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Đó là một trong những "gửi gắm" của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, vừa diễn ra sáng nay. 

Thủ tướng yêu cầu, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

MTTQ cần phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận. Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

 

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của công tác Mặt trận, đòi hỏi phải có các giải pháp khắc phục. Đó là nội dung và phương thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân chưa đáp ứng kịp trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Hoạt động của Ủy ban MTTQ ở một số nơi kém hiệu quả; chưa khắc phục được tình trạng hành chính hóa.

Thủ tướng đã gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

Trong những năm tới, Mặt trận cần thực hiện tốt hơn  vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế.

Thủ tướng cũng cho rằng, MTTQ phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.