Thủ tướng: Giảm lễ hội, nghiêm cấm đổi tiền lẻ hưởng phí

Đó là những nội dung đáng ý trong công điện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan Chính phủ, Chủ tịch tỉnh trong việc cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Theo Thủ tướng, thời gian qua việc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại di tích và tổ chức lễ hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, tập trung đông người còn bộc lộ những bất cập và phải có ngay các biện pháp chấn chỉnh.

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu cần giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Ngày hội phải được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương.

Bên cạnh đó nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội. Việc tu bổ, tôn tạo di tích; cung tiến, tiếp nhận đồ cung tiến vào di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, đặc biệt là tại các di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, nơi tổ chức lễ hội. Quản lý việc đặt tiền lễ, tiền giọt dầu bảo đảm văn minh, tiết kiệm, hợp lý.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội. Không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện Công điện này, không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Nguồn: chinhphu.vn