Thủ tướng: Gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em chính là nguồn lực lớn nhất!

VietTimes -- Tại chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Nguồn lực lớn nhất của Tổ quốc ta chính là gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em. Truyền thống đại đoàn kết, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến...".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019.

Tối nay (18/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự chương trình khai mạc tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - một không gian sinh động, nơi giới thiệu, bảo tồn di sản văn hóa của 54 dân tộc anh em.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Thủ tướng nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Thủ tướng một lần nữa khẳng định: “Nguồn lực lớn nhất của Tổ quốc ta chính là gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em. Truyền thống đại đoàn kết, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến không chỉ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn non sông, bờ cõi trước đây mà còn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình ngày nay.

Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục đại đoàn kết, không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân; khai thác hết những tiềm năng, thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa đất nước ta vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn".

Tuần
Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 18/11 đến 23/11/2019.

Sự kiện năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc: Giới thiệu các nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thông qua một số lễ hội, phong tục tập quán của dân tộc Pu Péo, Tày; Giới thiệu văn hóa, du lịch tỉnh Gia Lai; "Hành trình về với xứ Dừa Bến Tre"; Hát sắc bùa Phú Lễ; giới thiệu ẩm thực; trưng bày chế tác nhạc cụ, trình diễn các sản phẩm từ dừa,…