Thủ tướng cho phép tính lại GDP địa phương

Chính phủ vừa có văn bản đồng ý để Tổng cục Thống kê gửi báo cáo kết quả tính lại và ước tính số liệu GDP địa phương giai đoạn 2011 - 2015.

Thủ tướng cho phép tính lại GDP địa phương

Thông tin trên được Văn phòng Chính phủ phát đi ngày 31/8. Theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ phải chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo này.

Trước đó, GRDP (GDP địa phương) là cơ sở để Chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng, miền, địa phương, bảo đảm cân đối chung cả nước. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, kết quả tính toán chỉ tiêu này thường gấp trên 1,5-2 lần so với tốc độ tăng GDP của cả nước, khiến nhiều lãnh đạo, chuyên gia không khỏi lo ngại về độ chính xác của số liệu do địa phương báo cáo lên.

Để làm rõ thực hư của tình trạng này, năm 2013, Tổng cục Thống kê đã cử 5 đoàn công tác đến Hà Nội, Hải Dương, Khánh Hòa, Đồng Nai và Lâm Đồng để rà soát số liệu GRDP của năm 2011, kết quả là GRDP của 5 địa phương này sau khi được tính lại đều thấp hơn 2-5,5% so với số liệu đã báo cáo.

Bởi vậy, tháng 5/2015, Thủ tướng đã phê duyệt đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, năm 2015, nhiệm vụ tính toán GRDP tiếp tục giao cho các địa phương, nhưng đến năm 2016, Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tính toán số liệu này và từ năm 2017, Tổng cục sẽ là đầu mối duy nhất thực hiện tính toán và công bố số liệu GRDP.

Theo Vnexpress