Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc,  Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam .
Ông Hoàng Quang Phòng - tân Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ông Hoàng Quang Phòng - tân Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cụ thể, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng cũng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Long, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Kiểm toán nhà nước giữ chức vụ Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Phùng Quang Huy đã nghỉ hưu theo chế độ.