Thủ tướng: 100 ngày làm một dự án nhỏ thì người ta lên vũ trụ về rồi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện về thể chế cho các doanh nghiệp và người dân được hoạt động thuận lợi hơn, đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng cho rằng trong năm tới cần tạo ra đột phá chiến lược về năng lực cạnh tranh quốc gia, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng cho rằng trong năm tới cần tạo ra đột phá chiến lược về năng lực cạnh tranh quốc gia, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

3 đột phá chiến lược

Thủ tướng đồng tình với những đánh giá cho rằng đã có sự hồi phục kinh tế cùng sự ổn định xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2015, tuy nhiên Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến những khó khăn thách thức chúng ta sẽ phải đối mặt khi bước vào năm 2016 trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; tốc độ phục hồi kinh tế chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ, giá dầu, cạnh tranh các nền kinh tế ngày càng gay gắt, những rủi ro địa - chính trị trên thế giới…

Thủ tướng cho rằng 3 thách thức lớn nhất là năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm so với mong muốn và yêu cầu còn thấp; yêu cầu nguồn lực đầu tư phát triển cả về kinh tế xã hội, hạ tầng, an ninh quốc phòng rất lớn, nhưng nguồn lực hạn hẹp, huy động chưa được nhiều;  có mâu thuẫn giữa yêu cầu nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng.

Thủ tướng yêu cầu trong năm tới, cần kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính ổn định của kinh tế vĩ mô, thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt là  thể chế kinh tế thị trường, xử lý những vướng mắc trong cải thiện thủ tục hành chính, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh. "Chúng ta không thể hài lòng với kết quả vừa qua chúng ta đạt được là đứng trong nhóm ASEAN 6 mà phải đứng vào nhóm hàng đầu. Hay nói về đột phá thể chế, nhiều lần tôi trao đổi với các Bộ trưởng về chính sách, cơ chế. Các đồng chí vừa nói, một dự án nhỏ mà hơn 100 ngày mới làm được thì bây giờ làm sao? Bao nhiêu ngày đó người ta lên vũ trụ về rồi” – Thủ tướng nói.  

Thủ tướng cũng yêu cầu huy động nhiều nguồn lực, khuyến khích đầu tư xã hội để tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, qua đó sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường đầu tư.  "Chúng ta buộc phải đột phá những kết cấu hạ tầng và chúng ta chỉ nhìn vào ngân sách, trái phiếu thì không đủ. Cứ xách cặp chạy ra Hà Nội mà xin dự án là không được”.

Để tạo ra đột phá về nguồn nhân lực, Thủ tướng cho rằng cần tập trung vào nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh ứng cụng công nghệ thông tin.


Quyết liệt tăng GDP cao hơn

Phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trong đó  tập trung tái cơ cấu đầu tư công hiệu quả hơn,  giảm nợ công, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. “Không chỉ giảm tỷ lệ đầu tư công, mà đầu tư xã hội tăng lên mới đạt yêu cầu” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, không chỉ cổ phần hóa mà nâng cao năng lực của DNNN  hiệu quả hơn, tiếp tục thu hồi vốn đầu tư ngoài ngành, bán tiếp cổ phần mà chúng ta không cần nắm giữ. Thủ tướng lưu ý các nông lâm trường cần tái cơ cấu như DNNN.

Thủ tướng lưu ý  các bộ ngành, địa phương việc các đơn vị sự nghiệp, lâu nay bị buông lỏng, biên chế tăng rất nhanh, hiện có 55.000 đơn vị sự nghiệp với hơn 2 triệu người. Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp theo hướng kinh tế thị trường, đảm bảo nâng cao chất lượng của hoạt động sự nghiệp và kiểm soát tốt biên chế.

Thủ tướng nói: “GDP năm 2015 là 6,68%, tinh thần là chúng ta phấn đấu quyết liệt để tăng GDP cao hơn. Tăng trưởng số lượng cũng phải đi liền với nâng cao chất lượng”.


 Tạo đồng thuận xã hội

 Thủ tướng yêu cầu  triển khai hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng cũng nhắc đến việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập để tranh thủ nguồn vốn, đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Lưu ý thực hiện các thỏa thuận thương mại tự do với các nước, các khu vực. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành có kiến nghị về rào cản thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước nhưng cũng tuân thủ thông lệ quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh quốc phòng, việc phát huy quyền làm chủ của người dân trên mọi lĩnh vực để tạo đồng thuận xã hội, tăng cường đoàn kết toàn dân. “Chỉ phát huy tốt nhất quyền làm chủ của người dân theo đúng hiến pháp pháp luật mới tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, có sức mạnh tổng hợp xây dựng đất nước” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo điều hành và đề nghị rút kinh nghiệm để việc lãnh đạo của chính phủ sâu sát hơn, nâng cao trách nhiệm hiệu quả, năng lực điều hành của Chính phủ, bộ ngành, địa phương cũng như việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển. 

Theo Lao động