Thu hồi biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

VietTimes –Văn phòng Chính phủ vừa thông báo, yêu cầu các bộ ngành, địa phương hoàn thành xử lý 516 ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp, báo cáo kết quả về Chính phủ trước ngày 30/6/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng tại Thông báo số 127 ngày 10/3/2017 và công văn số 2718 ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2699/VPCP-NC ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực tế việc tiếp nhận, xử lý xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng của các bộ, ngành và địa phương; đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm