Thu 1.700 tỷ đồng từ hơn 200 doanh nghiệp nợ thuế lớn

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 10/5 đã có 134 doanh nghiệp (DN) nộp tiền nợ vào ngân sách Nhà nước với số tiền 1.697 tỷ đồng, bằng 16% so với số tiền nợ thuế đã thông báo.
Thu 1.700 tỷ đồng từ hơn 200 doanh nghiệp nợ thuế lớn

Trong đó, có 843 tỷ đồng từ ngân sách T.Ư và 854 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Trong số 205 DN nợ thuế lớn có 134 DN nộp tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước. Trong số này có 10 DN đã nộp hết số tiền nợ thuế với 286 tỷ đồng. 

Như vậy, tổng số tiền còn phải đôn đốc, xử lý là 9.165 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cũng đã rà soát số tiền nợ thuế của các DN tại 13 địa phương có điều tiết về ngân sách T.Ư, tiến hành cưỡng chế 158 DN (trích từ tài khoản, phong tỏa tài khoản là 68 DN, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng là 87 DN và biện pháp khác là ba DN).

Theo Giao Thông