Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn ODA cho tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

VietTimes -- Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã được HĐND TP thông qua trong sáng 3/7, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Hà Nội.

Tổng nguồn vốn vay ODA cho dự án là 957,256 triệu Euro.
Tổng nguồn vốn vay ODA cho dự án là 957,256 triệu Euro.

Theo đó, tổng nguồn vốn vay ODA là 957,256 triệu Euro, trong đó: vốn cấp phát 469,524 triệu Euro, vốn vay lại 487,732 triệu Euro; Tổng nợ vay lại phải trả của dự án ước tính là 15.821.323 triệu đồng (quy đổi từ đồng tiền vay ngoại tệ sang nội tệ theo tỷ giá thời điểm lập kế hoạch trả nợ). Thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2017, thời điểm trả khoản vay lại cuối cùng là năm 2055.

HĐND TP. Hà Nội ủy quyền cho Thường trực HĐND xem xét, chấp thuận kế hoạch sử dụng vốn vay và trả nợ hằng năm trên cơ sở đề xuất của UBND TP, đảm bảo phù hợp với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoahj đầu tư công trung hạn của TP trong các thời kỳ.

Chiều cùng ngày, với 95/96 số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.

Theo đó, HĐND TP quyết nghị bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích là 530,7 ha. Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính toán trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2017 của HĐND. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2017.

HĐND TP cũng thống nhất bổ sung danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, với diện tích 116 ha. Trong số các dự án bị thu hồi đất và chuyển mục đích nói trên có các dự án như: Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (Bắc Từ Liêm), trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Vì, đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7 huyện Chương Mỹ, trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Đông Anh, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn Hà Nội...

Ngoài ra, HĐND TP. Hà Nội cũng quyết nghị điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06-12-2016 của HĐND thành phố.