Thiếu 80 xe công, Hà Nội muốn thí điểm khoán xe để... khắc phục

VietTimes -- Đây là một trong những nội dung được ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết. Hiện, Hà Nội thiếu khoảng 80 xe công so với tiêu chuẩn của Chính phủ. Tuy nhiên, thành phố dự kiến thay vì trang bị xe công, sẽ thực hiện khoán xe công.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo ông Toản, Hà Nội phải sắp xếp lại số xe hiện có cho phù hợp với tiêu chuẩn định mức theo quy định của Chính phủ. UBND thành phố hiện cũng đang xây dựng đề án, đồng thời tiến hành sắp xếp lại số xe công.

Nhưng ngay cả khi thực hiện phương án này, Hà Nội vẫn thiếu khoảng 80 xe so với tiêu chuẩn của Chính phủ quy định cho thành phố.

“Song song với đó, thành phố cũng dự kiến xây dựng định mức tiêu chuẩn xe chuyên dùng cho các đơn vị theo thực tế của thành phố  với tinh thần tiết kiệm ngân sách nhất. Ngoài ra, thay vì trang bị xe công, sẽ thực hiện khoán xe công. Thành phố đang nghiên cứu phương án này một cách thận trọng, đảm bảo phương án đưa ra phù hợp với thực tế, khả thi. Hiện đang rà soát để xác định tiêu hao chi phí cho 1 xe công 1 năm, từ đó đưa ra mức khoán phù hợp với từng đơn vị, đối tượng” – ông Toản cho biết.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho rằng, nếu đưa mức khoán chung thì sẽ rất bất cập giữa các sở ngành, quận, huyện. "Do đó chúng tôi đang nghiên cứu và tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành, quận huyện, từ giờ đến cuối năm nếu chín muồi sẽ thực hiện thí điểm ở một số đơn vị, từ đó nhân rộng ra",  ông Toản khẳng định.