Thêm Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia “lên phây“

VietTimes -- Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG) vừa công bố trang Facebook của đơn vị này. Mục tiêu Ủy ban ATGTQG " lên phây" để tiếp nhận thông tin, các đề xuất, giải pháp... liên quan đến giao thông từ người dân và cộng đồng mạng, 
Facebook của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
Facebook của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

Hiện, trên mạng facebook có khá nhiều trang có tên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nhưng Ủy ban này chỉ vận hành một địa chỉ chính thức. Theo lãnh đạo Ủy ban ATGTQG thì việc thử nghiệm địa chỉ facebook của ủy ban này hoạt động khoảng một năm nay.

Ngoài việc làm địa chỉgiao tiếp giữa Uỷ ban ATGTQG với cộng đồng mạng, thì địa chỉ facebook này cũng công bố những văn bản chỉ đạo, điều hành, giới thiệu các quy định, chính sách mới... của các cơ quan thành viên Ủy ban ATGTQG.

Việc vận hành địa chỉ facebook của Ủy ban ATGTQG sẽ do ban quản trị thực hiện, tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến, thắc mắc của người dân, báo cáo tới lãnh đạo Ủy ban hoặc cơ quan chức năng để xử lý.

Một sốcơ quan chức năng gần đây đã khởi tạo địa chỉ facebook để thêm kênh giao tiếp với người dân. Trong đó có cả facebook của chính phủ. Tuy nhiên, số lượng các cơ quan này chưa nhiều. Hiện cũng chưa có đánh giá cụ thể về khả năng tương tác giữa cơ quan chức năng và người dân qua facebook.