Thêm hai tổng công ty được xếp hạng đặc biệt

Hai tổng công ty là Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và Điện lực dầu khí VN vừa được Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý xếp hạng tổng công ty đặc biệt.
Thêm hai tổng công ty được xếp hạng đặc biệt

Còn Tổng công ty dầu VN (PVOil) sẽ được xem xét sau khi Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó có 6 tổng công ty thuộc Tập đoàn điện lực VN; MobiFone, Tổng công ty bưu điện VN... cũng được xếp hạng đặc biệt.

Theo Thanh Niên