Thanh tra tài sản gia đình em trai Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trong 15 ngày

VietTimes -- Chiều ngày 27/6, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh Tra chính phủ Phạm Trọng Đạt đã công bố quyết định thanh tra tài sản của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái trong 15 ngày.

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt đã công bố quyết định thanh tra.

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt đã công bố quyết định thanh tra.

Theo quyết định thanh tra, đây là cuộc thanh tra đột xuất. Thẩm quyền thanh tra tài sản của ông Quý thuộc Thanh tra tỉnh Yên Bái, tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch thông tin với dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc.

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho biết, quyết định này là phù hợp vì ông Phạm Sỹ Quý là em trai Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, nếu địa phương thanh tra sẽ không khách quan.

Về nội dung thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ làm rõ việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, chủ trương, chế độ chính sách, kê khai minh bạch tài sản có đúng pháp luật hay không.