Thanh tra tại NH CSXH: Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm với chủ tịch, TGĐ của BIDV và Vietinbank

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền với nhiều công ty tài chính của ngành cao su, công nghiệp tàu thủy, than khoáng sản, bưu điện, Handico... do không thực hiện việc duy trì số dư 2% tại NHCSXH theo quy định.

Thanh tra tại NH CSXH: Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm với chủ tịch, TGĐ của BIDV và Vietinbank

Nội dung nổi bật

- Thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách về phân kỳ trả nợ, chuyển nợ quá hạn

- Kiến nghị Thống đốc kiểm điểm trách nhiệm với chủ tịch, tổng giám đốc BIDV, Vietinbank; yêu cầu Agribank phải duy trì số dư 2% tại NHCSXH theo quy định.

- Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền một loạt công ty tài chính không duy trì số dư 2% tại NHCSXH


Như chúng tôi đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận về việc thanh tra tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH), qua đó phát hiện nhiều tồn tại và thiếu sót trong hoạt động của ngân hàng này.

Căn cứ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và NHCSXH thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn xác định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan trong việc ban hành Quyết định khoanh nợ số 830/QĐ – UBND ngày 7/4/2008 không đúng quy định.

NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách về phân kỳ trả nợ, chuyển nợ quá hạn…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thống đốc NHNN:

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch, Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank); yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) thực hiện việc duy trì số dư 2% tại NHCSXH theo đúng quy định;

Kiểm điểm trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền đối với Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, Công ty Tài chính MTV Công nghiệp tàu thủy, Công ty Tài chính TNHH MTV Than Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện, Công ty tài chính cổ phần Handico, Công ty tài chính cổ phần Điện lực, Công ty tài chính cổ phần Hóa chất, Công ty tài chính cổ phần Xi măng, Công ty cổ phần tài chính Sông Đà đã không thực hiện việc duy trì số dư gửi 2% tại NHCSXH theo đúng quy định.

Tích cực phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý nguồn vốn 9.000 tỷ đồng NHCSHX vay từ Dự trữ ngoại hối của nhà nước và 3.000 tỷ đồng đã vay từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay HSSV theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra chính phủ kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội:

Hội đồng quản trị NHCSXH chỉ đạo Ban điều hành nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động của NHCSXH; khắc phục, chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại nêu trong Kết luận thanh tra.

Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, tùy theo mức độ vi phạm, khuyết điểm để có hình thức xử lý đúng quy định, đúng thẩm quyền đối với Giám đốc, cán bộ trực tiếp liên quan đến các hồ sơ cho vay, hồ sơ xử lý rủi ro không đủ điều kiện và có hình thức xử lý đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm đã nêu trong kết quả thanh tra.

Kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Giám đốc Phòng giao dịch, cán bộ tín dụng đã cho vay sai quy định đối với Hợp tác xã Nông nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Thịnh Phát tại Chinh nhánh Gia Lai.

Về xử lý vi phạm

Thanh tra Chính phủ yêu cầu NHCSXH thu hồi nợ trước hạn đối với những hồ sơ tín dụng cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích, khách hàng không đủ điều kiện cho vay.

NHCSXH kiểm tra, rà soát, thu hồi ngay các khoản vay XKLĐ mà hợp đồng lao động không đảm bảo tính pháp lý theo quy định.

Yêu cầu NHCSXH chuyển nợ quá hạn đối với những khoản vay có vi phạm về phân loại nợ đã nêu tại phần kết quả thanh tra theo đúng quy định; tính và thu hồi lãi vay quá hạn…

Tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung các hồ sơ xử lý rủi ro đáp ứng đầy đủ quy định. Với các hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ có vi phạm phải phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể.

Trong xây dựng cơ bản, TTCP yêu cầu NHCSXH không để Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 803 tham gia công tác khảo sát địa chất do NHCSXH làm chủ đầu tư; không để Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trần Phú tham gia công tác tư vấn giám sát các công trình xây dựng do NHCSXH làm chủ đầu tư; không để Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tân Việt và Công ty TNHH thiết kế XD Tiền Giang thực hiện việc tư vấn đấu thầu các công trình do NHCSXH làm chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu NHCSXH thực hiện theo khoản 3, Điều 75 Luật Đấu thầu năm 2005 “đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu” đối với 02 đơn vị tư vấn đấu thầu đã vi phạm nêu trên.

Kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với lãnh đạo và những người có liên quan tại Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Tiền Giang trong công tác đấu thầu công trình xây dựng trụ sở chi nhánh; lãnh đạo và những người có liên quan tại Chi nhánh tỉnh Đăk Nông do thanh toán vốn đầu tư vượt giá trị quyết toán được duyệt.

Về xử lý kinh tế, yêu cầu NHCSXH thu hồi số tiền 1.632,3 triệu đồng từ các nhà thầu do thanh toán không đúng khối lượng, chế độ trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nộp vào tài khoản tạm gửi của Thanh tra Chính phủ.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm