Thanh tra phát hiện sai phạm hơn 208 nghìn tỉ đồng

Trong giai đoạn 2011 - 2015, ngành thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỉ đồng.

Dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) bị Thanh tra phát hiện ra có sai phạm

Dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) bị Thanh tra phát hiện ra có sai phạm

Trong đó, đã kiến nghị thu hồi gần 119.400 tỉ đồng và 19.230 ha đất…

Theo báo cáo tổng hợp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ trong nhiệm kỳ 2011 - 2015, trong 5 năm qua, toàn ngành đã triển khai trên 37.390 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỉ đồng, trong đó đãkiến nghị thu hồigần 119.400 tỉ đồng và 19.230 ha đất, lập biên bản, ban hành 945.900 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 29.300 tỉ đồng, xử lý khác hơn 59.840 tỉ đồng.

Liên quan đến các sai phạm này, ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 297 vụ, 355 người. Trong đó, riêng Thanh tra Chính phủ ban hành 108 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm 74.550 tỉ đồng, 10.727 ha đất; kiến nghị thu hồi 22.676 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 48 vụ việc.

Cũng trong khoảng thời gian này, ngành thanh tra đã phát hiện 441 vụ (tăng 212 vụ so với nhiệm kỳ trước), 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỉ đồng, 10 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết việc xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản thất thoát đã có chuyển biến mạnh, trong đó, năm 2012 tỷ lệ thu hồi về tiền chỉ đạt 46,3%; 87% về đất thì năm 2014 về tiền đạt 69,5%; về đất đạt 98,3%.

Theo Thanh Niên