Thanh tra Chính phủ công khai các thiếu sót của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Mới đây Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.
Ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
Ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Kết luận cho thấy, theo quy chế tiếp công dân do UBND tỉnh ban hành thì Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp vào chiều thứ 3 tuần đầu hàng tháng, tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách trong thời kỳ thanh tra không thể hiện việc Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ theo quy chế, trụ sở tiếp dân của tỉnh không mở sổ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Riêng kết quả tiếp công dân để dối thoại, giải quyết vụ việc và phối hợp cùng cơ quan trung ương để tiếp dân được ghi nhận như sau: Năm 2012 lãnh đạo tỉnh tiếp 3 ngày với 63 lượt người; Năm 2013 lãnh đạo tỉnh tiếp 12 ngày với 77 lượt người; Năm 2014 lãnh đạo tỉnh tiếp 14 ngày với 173 lượt người.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tối cáo, kết quả cho thấy dù lượng đơn thư không nhiều nhưng quá trình xử lý còn xảy ra nhiều tồn tại cả về trình tự thủ tục và nội dung, chất lượng giải quyết đơn thư.

Trong công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định một số cuộc thanh tra còn ban hành kết luận quá chậm, công tác thanh tra chuyên môn tại một số đơn vị như: sở Giao thông vận tải, sở Y tế, sở Tài nguyên và Môi trường… chưa được chú trọng.

Về công tác phòng chống tham nhũng, kết luận cho rằng kết quả số người thực hiện luân chuyển còn quá ít so với con số thực tế phải chuyển đổi. Một số đơn vị chuyển đổi chưa đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng. Chủ tịch tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Việc công khai minh bạch trong công tác đấu thầu của các sở ngành và đơn vị được thanh tra trực tiếp chưa được thực hiện tốt, còn nhiều sai phạm như: Chia nhỏ dự án để chỉ định thầu; Chỉ định thầu không đúng quy định; Hồ sơ chỉ định thầu còn nhiều sai sót, chưa minh bạch…

Trong khi đó thanh tra việc quản lý và cho thuê nhà công vụ cho thấy sở Xây dựng đã không thực hiện đúng việc cho thuê và thu hồi nhà công vụ. Cụ thể, trong 12 căn nhà công cụ hiện đang cho thuê có 2 căn cho cá nhân thuê không đúng mục đích, 9 trường hợp nguyên là cán bộ đã về hưu nhưng chưa trả lại nhà

Riêng việc công khai minh bạch trong phòng chống tham nhũng tại công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang cho thấy trong các năm 2013, 2014 công ty không công khai các thông tin theo quy định như: Các quyết định, nghị quyết quan trọng của HĐQT; Các thông tin về lao động tiền lương; Số lượng viên chức quản lý…

(Theo số liệu do công ty cung cấp thì vào năm 2014 lương viên chức quản lý (4 người) bình quân là 60,8 triệu đồng/tháng (bình quân 730 triệu đồng/người/năm). Lương CBCNV (121 người) bình quân là 26,1 triệu/tháng. Thù lao ban kiểm soát (3 người) là 4,1 triệu/tháng).

Kết quả thanh tra cũng xác định năm 2013 Công ty đã trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển để chuyển cho quỹ đầu tư phát triển của tỉnh là không đúng quy định. Ngoài ra biên bản làm việc giữa Công ty với Đoàn thanh tra ngày 2/7/205 cũng đã thống nhất Công ty phải nộp bổ sung ngân sách nhà nước 38,8 tỷ đồng về khoản chênh lệch do trích quỹ dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vượt mức quy định.

Trước những vấn đề trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nghiêm túc kiểm điểm thiếu sót và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc khắc phục các tồn tại về tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo công ty Xổ số kiến thiết tỉnh nộp bổ sung ngân sách nhà nước 98,8 tỷ đồng bao gồm 38 tỷ chênh lệch nói trên và 60 tỷ quỹ đầu tư phát triển trích sai quy định trong năm tài chính 2014.

Về ưu điểm, Kết luận cho rằng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã chú trong tới việc hoàn thiện bộ máy tiếp công dân theo luật để từng bước nâng cao hiệu quả. Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo, xử lý một số vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp… Hầu hết các kết luận thanh tra của bộ, ngành Trung ương được UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Luật phòng chống tham nhũng đã được triển khai đều khắp tại các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Theo Infonet