Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra 6 vụ sai phạm

Tổng Thanh tra CP yêu cầu thanh tra các bộ ngành Trung ương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, xử lý tham nhũng; nếu phát hiện dấu hiệu đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì kịp thời chuyển ngay cho cơ quan điều tra.
Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra 6 vụ sai phạm

Chỉ đạo tại Hội nghị giao ban thanh tra các bộ, ngành Trung ương quý I/2015 vừa diễn ra, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng một số cuộc thanh tra kết luận chậm, xử lý sau thanh tra kết quả còn thấp và tình hình khiếu nại tố cáo vẫn phức tạp...

Ông Tranh đề nghị trong quý II/2015 lực lượng thanh tra cần quan tâm hơn cả về thanh tra hành chính lẫn thanh tra chuyên ngành. Thanh tra hành chính phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, chú ý các lĩnh vực có nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; trong khi thanh tra chuyên ngành cần quan tâm đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Các kết luận thanh tra phải đúng pháp luật, khách quan, chính xác, bảo đảm phù hợp thực tế để có tính khả thi. Đồng thời chú trọng công tác thông tin, báo cáo kịp thời với Thanh tra Chính phủ để phục vụ tốt công tác quản  lý Nhà nước của cơ quan này.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ đặc biệt lưu ý việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Nếu phát hiện dấu hiệu tham nhũng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì kịp thời chuyển ngay cho cơ quan điều tra xử lý.

Theo báo cáo, quý I/2015, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành Trung ương đã  triển khai 66 cuộc thanh tra hành chính và 8.281 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 3,1 nghìn tỷ đồng, 18 ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 431,5 tỷ đồng; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ, 7 tổ chức, cá nhân.

Riêng Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận 10 cuộc thanh tra, 2 kết luận kiểm tra; xây dựng báo cáo và hoàn thiện 11 kết luận thanh tra, 1 kết luận kiểm tra; tiếp tục tiến hành 13 cuộc thanh tra.

Qua 10 cuộc thanh tra đã có kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 683,5 tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 252 tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 431,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ, 7 tổ chức, cá nhân.

Theo Dân Trí