Thanh tra 60.000 doanh nghiệp, thu 7.000 tỉ đồng

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 10.000 tỉ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 7.000 tỉ đồng.

Thanh tra 60.000 doanh nghiệp, thu 7.000 tỉ đồng

Báo cáo về các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế của Bộ Tài chính ngày 2.12 cho thấy, trong 11 tháng năm 2015 các đơn vị đã thanh, kiểm tra gần 60.000 doanh nghiệp đạt 73,2% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 10.000 tỉ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 7.000 tỉ đồng. Đồng thời, đã xử lý khoảng 18.900 tỉ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang.

Phía Tổng cục Hải quan cũng đã thực hiện khoảng 2.500 cuộc kiểm tra sau thông quan, bằng 81% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào ngân sách 1.500 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, từ đầu năm đến ngày 15.11.2015, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính với số tiền 1.893 tỉ đồng. Kiến nghị xử lý tài chính đối với các kết luận đã lưu hành năm 2013, 2014, 2015, với số tiền 810 tỉ đồng.

Báo cáo thêm về tình hình thu chi ngân sách, theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách lũy kế 11 tháng xấp xỉ 155.600 tỉ đồng, bằng 68,8% dự toán năm. Cùng thời điểm trên, ngân sách đã chi trả nợ và viện trợ 142.400 tỉ đồng, bằng 95% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2014.

Theo Thanh Niên