Thái Nguyên: Hàng loạt giám đốc sở xin nghỉ trước thời hạn

Hàng loạt Giám đốc sở tại Thái Nguyên đã đồng loạt làm đơn xin nghỉ việc trước thời hạn, toàn bộ đều còn tuổi công tác từ 1 đến gần 2 năm.

Thái Nguyên: Hàng loạt giám đốc sở xin nghỉ trước thời hạn

Theo các thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, một số giám đốc sở được nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đó là Giám đốc các sở Xây dựng, Tài chính, Công thương, Khoa học - công nghệ, NN&PTNT, Giám đốc Đài Truyền hình Thái Nguyên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Trường Chính trị.

Một trong các giám đốc sở đã nghỉ cho biết, họ đều không “tự nguyện” làm đơn mà việc làm đơn này là từ kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 3/8/2015, về một số chủ trương của lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo kết luận này, những cán bộ còn dưới 2 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nếu không được bố trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Những trường hợp Giám đốc sở làm đơn xin nghỉ công tác trên đều không có nguyện vọng nghỉ hưu nên được sắp xếp nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu. Những giám đốc sở này khi trao đổi với báo Phụ Nữ, đều khẳng định tất cả họ có sức khỏe tốt, không có nguyện vọng xin nghỉ, trong thời gian nhiệm kỳ công tác của mình đã có những thành tích nhất định cho địa phương.

“Những giám đốc sở không trong độ tuổi quy hoạch vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tỉnh không bố trí được vị trí công tác khác nên còn 2 phương án nghỉ hưu hoặc nghỉ chờ hưu. Chúng tôi chọn phương án nghỉ chờ hưu”, một cựu Giám đốc sở nói.

Theo các cựu Giám đốc sở, khi họ có đơn xin nghỉ chờ hưu thì các sở này có Giám đốc mới ngay; và việc bổ nhiệm Giám đốc mới trước đại hội Đảng bộ tỉnh phát sinh một vấn đề: Nếu các giám đốc mới không được tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh thì các giám đốc này có phải chuyển công tác khác hay không?

Bởi, lý do mà các Giám đốc cũ phải nghỉ chờ hưu là do không tham gia ban chấp hành Đảng bộ khóa tới.

Một vấn đề khác mà dư luận thắc mắc là trong khi các cựu Giám đốc sở này vẫn còn trong độ tuổi công tác mà phải về nghỉ chờ hưu, thì ngày 3/7, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thống nhất giới thiệu một nhân sự đã hết tuổi được cơ cấu vào vị trí Phó chủ tịch UBND tỉnh để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nêu rõ:

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý...

Tiến hành công tác nhân sự cấp ủy theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Theo Phụ nữ TP HCM