Tập trung phát triển mạng 4G trong năm 2016

Đảng ủy Bộ TT&TT xác định, phát triển mạng 4G tại Việt Nam một cách hiệu quả, hợp lý là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016.
Tập trung phát triển mạng 4G trong năm 2016

Báo cáo Tổng kết Công tác năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đảng ủy Bộ nêu rõ: trong năm 2015, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ 4G của VNPT, MobiFone. Bước sang năm 2016, việc thu hút vốn đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh; phát triển mạng 4G sẽ là nhiệm vụ chủ chốt.

Chiều nay, 14/2, BCH Đảng Bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Năm 2015, tuy nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn và biến động, nhưng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các CQ Trung ương, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của Ban cán sự Đảng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các địa phương, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các lĩnh vực như báo chí, xuất bản, bưu chính, CNTT và viễn thông, Internet.

Những kết quả đó là tiền đề cơ bản để Đảng bộ Bộ triển khai thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết ĐH XII của Đảng, Thứ trưởng khẳng định.

Chú trọng phát triển phần mềm, nội dung số thương hiệu Việt

Trong năm 2015, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều Đề án, Chương trình lớn như Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại 5 TP lớn là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng, trong đó đã hoàn thành việc tắt sóng analog tại Đà Nẵng từ ngày 1/11/2015, đồng thời hỗ trợ hơn 17.000 đầu thu cho các hộ nghèo, cận nghèo tại Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam.

Cùng với việc chỉ đạo phát triển mạng 4G, Đảng ủy cũng đã tích cực chỉ đạo về kế hoạch chuyển đổi mã vùng, phương án kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã, Chỉ đạo phát triển Cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế xã hội phát triển.

Đối với mảng viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện, Đảng ủy đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet tổ chức triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của xã hội; Chỉ đạo phương án cấp phép triển khai công nghệ 3G trên băng tần 900 MHz, xây dựng các Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Khâu quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông cũng được tăng cường; cùng với công tác quản lý giá cước dịch vụ Internet băng rộng; dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về; xây dựng tiêu chí phát hiện, ngăn chặn tin nhắn rác và quy định xử lý thuê bao phát tán tin nhắn rác.

Về CNTT, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai thí điểm về thuê dịch vụ CNTT, khuyến nghị các sản phẩm phần mềm nguồn mở, ưu tiên sử dụng trong các CQNN; chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các ự án, nhiệm vụ trong Chương trình phát triển Công nghiệp CNTT và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp triển khai chính sách về thuế, khu CNTT tập trung; Chỉ đạo xây dựng Đề án tham gia Hiệp định CNTT mở rộng (ITA), sơ kết 5 năm triển khai Đề án đưa VN sớm thành nước mạnh về CNTT - TT; Chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong CQNN giai đoạn 2016-2020, ban hành Khung Kiến trúc CHính phủ điện tử VN; Chỉ đạo về giám sát cung cấp thông tin an toàn mạng, phòng, chống các sự cố mạng và tội phạm sử dụng mạng; Kiểm tra, đánh giá ATTT của 116 cổng/trang thông tin điện tử các CQNN....

Bước sang 2016, Đảng ủy Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho ngành phát triển; Tăng cường, đẩy mạnh quản lý dịch vụ PTTH và thông tin trên mạng, quản lý hoạt động trả tiền, thúc đẩy an toàn, an ninh thông tin trên mạng.

Đặc biệt, một nhiệm vụ đáng chú ý là chú trọng phát triển một số sản phẩm phần mềm, nội dung số thương hiệu Việt để thay thế sản phẩm nước ngoài tại thị trường trong nước;  hướng dẫn các CQNN xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác điều phối, ứng cứu sự cố...

Theo VNN