Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm” tại Hà Nam

VietTimes -- Đây là lớp tập huấn thứ 3 được Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tại 3 huyện với với 426 học viên tham dự; theo kế hoạch, từ ngày 08-10/11/2017 sẽ tổ chức tiếp 03 lớp tập huấn trên địa bàn 03 huyện/thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 813/KH-BCĐ ngày 18/10/2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam về việc tổ chức các lớp tập huấn "Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm" đối với Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tuyến huyện, xã năm 2017, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm" đối với Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm huyện và 23 xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Trần Viết Huệ - Phó Giám đốc Sở Y tế, Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh; Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế), Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 175 đại biểu là Trưởng, phó và thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện và 23 xã/thị trấn trên địa bàn huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện của 03 ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương phố biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với tuyến tỉnh, huyện, xã; vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân nhân, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân tổng kết và giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo của huyện và 23 xã/thị trấn huyện Lý Nhân tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương trong thời gian tới.