Tập đoàn Hoa Sen được làm cảng tổng hợp tại Cà Ná

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý điều chỉnh công năng, quy mô, quy hoạch của Khu bến cảng Cà Ná thuộc cảng biển Ninh Thuận, và giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư.

Phố cảnh cảng Cà nà mà Tập đoàn Hoa Sen muốn được đầu tư

Phố cảnh cảng Cà nà mà Tập đoàn Hoa Sen muốn được đầu tư

Theo đó, dự án sau điều chỉnh có quy mô đầu tư 10.619 tỷ đồng, thực hiện theo 3 giai đoạn (từ năm 2017 đến năm 2031). Trong đó, giai đoạn 1, vốn đầu tư 1.365 tỷ đồng, vốn tự có của Hoa Sen 274 tỷ đồng, số còn lại đi vay.

Trước đó, tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị gửi Chính phủ, xin đầu tư dự án Cảng Quốc tế tổng hợp Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận. 

Theo đề nghị của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng cảng với quy mô đảm bảo thông lượng hàng chuyên dụng hơn 15 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư 5.430 tỷ đồng nâng công suất đủ phục vụ lượng hàng tổng hợp qua cảng 0,7-187 triệu tấn/năm. Giai đoạn 3 đầu tư 3.824 tỷ đồng nâng lượng hàng tổng hợp qua cảng lên 1,5-3,2 triệu tấn/năm.

Để dự án này, tỉnh Ninh Thuận đề nghị áp dụng các ưu đãi cho Tập đoàn Hoa Sen. Cụ thể, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, áp mức thuế ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm và có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 30 năm.

Tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Chính phủ đồng ý miễn thuế sử dụng đất cho dự án như đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ diện tích thuê trong cả thời hạn thuê.

Mặt khác, căn cứ Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định.