Tập đoàn Đại Dương tiếp tục bị nhắc nhở

Đây không phải lần đầu tiên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhắc nhở Tập đoàn Đại Dương xung quanh việc chậm công bố báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo thường niên 2014.
Tập đoàn Đại Dương tiếp tục bị nhắc nhở

Ngày 27/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 146 /QĐ-SGDHCM về việc nhắc nhở trên toàn thị trường đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương(Mã CK: OGC).

Thông báo cho biết OGC liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin tại Khoản 1,2 Điều 7 và  Khoản 3 Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính.

Đến thời điểm hiện tại, OGC vẫn chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất (kiểm toán/chưa kiểm toán) cũng như báo cáo thường niên 2014.

Trước đây, lý giải nguyên nhân chưa thể lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, OGC cho biết công ty liên kết là Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) chưa hoàn thành báo cáo tài chính quý 4 do những thay đổi trọng yếu trong công tác quản lý ngân hàng, OGC đành phải...chờ.

Nếu chưa ghi nhận kết quả kinh doanh quý 4/2014 của OceanBank, OGC lãi ròng trên 400 tỷ đồng năm 2014 (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tăng mạnh so với 55,4 tỷ đồng kết quả năm 2013.

Ngày 25/4/2015, OceanBank đã tiến hành ĐHCĐ thường niên và thông qua việc NHNN mua lại toàn bộ cổ phần Ngân hàng này với giá 0 đồng. OceanBank đã bị âm vốn chủ sở hữu 11 nghìn tỷ tính đến cuối năm 2014. Kết quả kinh doanh cụ thể của OceanBank vẫn chưa được công bố.

Ngoài việc chậm công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, OGC cũng xin tạm hoãn ĐHCĐ thường niên 2015 sang tháng 6 năm nay.

Theo InfoNet/HSX