Tập đoàn Đại Dương vẫn chưa thoái vốn khỏi PVR

Trước đó, thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết Tập đoàn Đại Dương đã hoàn tất thoái vốn khỏi PVR sau khi bán hơn 5 triệu cổ phần công ty này.

Tập đoàn Đại Dương vẫn chưa thoái vốn khỏi PVR

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX, Tập đoàn Đại Dương (OGC) vẫn chưa thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR). Trong đợt đăng ký bán toàn bộ 5 triệu cổ phần PVR trước đó, Tập đoàn Đại Dương vẫn chưa bán được cổ phiếu nào.

Số lượng cổ phiếu PVR mà OGC nắm giữ vì vậy vẫn giữ nguyên hơn 5 triệu đơn vị, tương đương 9,71% vốn điều lệ của PVR. OGC đã nhiều lần đăng ký thoái vốn nhưng vẫn không thành công.

Trước đó, thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết Tập đoàn Đại Dương đã hoàn tất thoái vốn khỏi PVR sau khi bán hơn 5 triệu cổ phần công ty này.

Sai sót thông tin được HNX cho biết do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản.

Theo Trí thức trẻ