Tăng cường đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng

Báo chí ngành TT&TT phải đi đầu trong thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, đồng thời tích cực đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản bác những luận điệu sai trái; tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ, trong xã hội.
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, Bí thư Ban cán sự Đảng, nêu yêu cầu với các cơ quan báo chí ngành tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Đảng bộ Bộ TT&TT.

Quan điểm này một lần nữa được Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh sau đó, khi ông cho rằng, các cơ quan báo chí ngành phải gương mẫu, đi đầu trong nền báo chí cách mạng, hạn chế xảy ra sai sót không đáng có, tham gia tích cực vào những nhiệm vụ quan trọng như chống diễn biến hòa bình, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Báo cáo tổng kết 2015 của Đảng ủy Bộ cũng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 sẽ là chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng, tăng cường đấu tranh chống các thông tin xấu, độc trên mạng, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền được thông suốt, đồng thời chủ động triển khai Đề án Quy hoạch báo chí sau khi được Thủ tướng phê duyệt.

Ngành TT&TT đang phát triển bền vững

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ghi nhận những thành tích "khá toàn diện" của Đảng bộ Bộ trong năm qua. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư, của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ, của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh vừa phải tiến hành tái cơ cấu... "Điều này cho thấy các doanh nghiệp, các đơn vị của ngành TT&TT đang phát triển bền vững", Bộ trưởng đánh giá.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực; tham gia chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Đưa ra phương hướng hoạt động cho Đảng ủy năm 2016, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016- 2020), là năm tổ chức bầu cử QH, HĐND các cấp.

Theo dự báo, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng; tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; nhu cầu nguồn lực để thực hiện ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh là rất lớn; nguy cơ lạm phát vẫn còn tiềm ẩn; dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp cả về tần suất và cường độ. Đặc biệt tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới.

Tuyên truyền đồng bộ, thống nhất

"Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong xử lý mọi tình huống phức tạp để bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo, giữ vững môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải mang hết nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng TT&TT lưu ý thêm 5 nội dung cụ thể.

Theo đó, Đảng ủy cần tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tích cực tham gia chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong nội bộ cũng như trên trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

"Trước hết, các cơ quan báo chí của ngành phải đi đầu trong nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các nội dung này. Đồng thời tích cực đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản bác những luận điệu sai trái; tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ, trong xã hội", Bộ trưởng yêu cầu. 

Song song với đó, Đảng ủy cần chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết của BCH TƯ khoá 12 một cách thiết thực và hiệu quả.

Tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thoàn thành thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2016, trong đó cần tập trung chỉ đạo bảo đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là luật Báo chí (sửa đổi). Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; các văn bản hướng dẫn thi hành luật ATTT mạng, luật Báo chí sửa đổi khi được QH thông qua.

Trước đó, báo cáo tổng kết của Đảng ủy Bộ đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 như tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho ngành phát triển; Chỉ đạo triển khai Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành; Quy hoạch truyền dẫn phát sóng; Quy hoạch dịch vụ PTTH, Quy hoạch hệ thống thông tin cơ sở, Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại; Chương trình hành động của CP về thông tin đối ngoại.

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trước, trong và sau Đại hội 12 của Đảng; Chỉ đạo tổ chức quan triệt, học tập, xây dựng Chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả...

Tăng cường đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng ảnh 1
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn

Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng và đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị dựa trên cơ sở báo cáo tổng kết ngành, đưa vào chương trình công tác 2016 của mình những nội dung, hành động cụ thể để hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ Đảng ủy khối xây dựng, hoàn thiện các chỉ thị, văn bản quan trọng sắp ban hành.

Cũng nhân dịp này, Đảng bộ Bộ TT&TT đã trao giấy khen cho 7 Đảng bộ chi bộ cơ sở cùng 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Theo VNN