Tân Bí thư Nguyễn Thanh Nghị: Phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 – 2020), ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững, chắc chắn, đảm bảo an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế theo mô hình đặc khu kinh tế tại huyện đảo Phú Quốc...
Tân Bí thư Nguyễn Thanh Nghị: Phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, một số hạn chế còn tồn tại nhưng với nỗ lực của cả Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, tỉnh vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tình hình kinh tế phát triển ổn định. Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển đạt mức khá trong khu vực. Các lĩnh vực như văn hoá, xã hội luôn được tập trung chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Với kết quả như trên, nhiệm kỳ tới, BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã xác định cần tăng cường hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt là phải phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển kinh tế biển, du lịch...

PV: Ông có thể chia sẻ thêm một số mục tiêu cụ thể?

Ông Nguyễn Thanh Nghị: BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa mới đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới cần chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

Tập trung khai thác hiệu quả tiền năng thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững, chắc chắn, đảm bảo an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế theo mô hình đặc khu kinh tế tại huyện đảo Phú Quốc; tăng cường cho vấn đề phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như tình trình trật tự an toàn xã hội.

Tân Bí thư Nguyễn Thanh Nghị: Phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: Xuân Lam

Tăng cường hiệu quả hoạt động hội nhập, đối ngoại của tỉnh, đẩy mạnh công tác dân vận để phát huy sức mạnh đoàn kết; Tăng cường hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, trong đó tiếp tục cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy.

Nhiệm vụ then chốt nữa là tăng cường xây dựng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Đây là các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã xác định phải thực hiện với mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân tốt hơn.

Xin ông nói thêm về mục tiêu phát triển Phú Quốc?

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế là chủ trương của Trung ương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng đề án và trình các cấp có thẩm quyền của Trung ương xem xét. Phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu có thể nói đây sẽ là mũi đột phá của tỉnh Kiên Giang. Sắp tới, khi có quyết định chính thức từ Trung ương, tỉnh sẽ có những chỉ đạo thực hiện cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt theo những mục tiêu đề án đặt ra.

Kiên Giang đón nhận năm Du lịch quốc gia 2016 như thế nào khi được chọn là nơi đăng cai tổ chức?

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Kiên Giang được chọn là nơi tổ chức năm du lịch quốc gia 2016. BCH Đảng bộ tỉnh xác định đây là vinh dự và cũng là cơ hội rất lớn của tỉnh để phát huy thế mạnh du lịch địa phương. Tuy hiện nay tỉnh vẫn còn một số khó khăn nhưng với cơ hội này, chắc chắn Kiên Giang sẽ phải tận dụng tối đa, tổ chức tốt Năm du lịch quốc gia. Đồng thời sẽ có những dự án triển khai cụ thể để phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất các trung tâm du lịch của địa phương.

Xin cảm ơn ông!

Theo Thanh Niên