Tạm đình chỉ công tác đối với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

VietTimes -- Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.
Ông Trương Minh Tuấn - Ảnh:VGP
Ông Trương Minh Tuấn - Ảnh:VGP

Theo quyết định này, ông Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác là do “có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng”.

Theo Khoản 3, Điều 28, Luật Tổ chức Chính phủ được QH ban hành vào ngày 16/5/2015, có hiệu lực thi hành 1/1/2016, Thủ tướng Chính phủ có quyền “trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ”.
Liên quan đến việc kỷ luật ông Tuấn, ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn .

Trước đó, ngày 12-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương (KTTƯ) tại Tờ trình số 122-TTr/UBKTTW, ngày 6-7 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng (CSĐ), nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nhiệm kỳ 2011-2016, và ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban CSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Bộ Chính trị nhận thấy, ông Trương Minh Tuấn, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT-TT, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2015 của Bộ TT-TT về phê duyệt dự án Mobifone mua cổ phần AVG và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT từ tháng 4/2016 đến nay, ông Trương Minh Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định: Thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định.