Tái lập 2 cấp HĐND, ngân sách TP HCM gánh thêm 47 tỷ/năm

Sau 6 năm thí điểm, TP HCM sẽ lập lại các cấp Hội đồng nhân dân (HĐND) để phù hợp với Hiến pháp và luật mới, dù việc thí điểm đã cho thấy đây là chủ trương phù hợp với TP, khắc phục được sự trùng lặp về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan.

Các đại biểu tham dự một cuộc họp HĐND cấp TP tại TP HCM.

Các đại biểu tham dự một cuộc họp HĐND cấp TP tại TP HCM.

Dự kiến TP sẽ có thêm 8.340 đại biểu với 355 đại biểu chuyên trách, với kinh phí cho hoạt động và phụ cấp khoảng 47 tỷ đồng/năm.

Theo đó, mới đây Sở Nội vụ TP HCM vừa có văn bản trình UBND TP về việc lập lại HĐND quận, huyện, phường theo Luật tổ chức HĐND mới. Dự kiến TP sẽ có thêm 8.340 đại biểu với 355 đại biểu chuyên trách, với kinh phí cho hoạt động và phụ cấp khoảng 47 tỷ đồng/năm.

Sở Nội vụ cũng cho rằng việc tái lập này sẽ khiến tăng thêm cán bộ, trong khi Bộ Chính trị lại đang yêu cầu giảm biên chế, do đó khi Ủy ban thường vụ Quốc hội có hướng dẫn chính thức về số lượng đại biểu HĐND chuyên trách, thành phố sẽ bố trí lại cho phù hợp. Khi lập lại, các HĐND trên sẽ sử dụng chung trụ sở của UBND cùng cấp, do đó không phải xây dựng thêm.

Tuy nhiên sẽ phát sinh tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận Thường trực các HĐND. Về tổ chức, Chủ tịch HĐND sẽ do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm. Trưởng các ban Kinh tế; Xã hội; Pháp chế (đối với HĐND quận, huyện) và các ban Kinh tế; Ngân sách, Văn hóa (đối với HĐND phường) cũng là những cán bộ kiêm nhiệm.

Trong báo cáo của mình, Sở Nội vụ cũng đề xuất thêm Ban đô thị ở cấp HĐND TP (hiện nay đã có ban Kinh tế; Ngân sách; Văn hóa – Xã hội; Pháp chế) và số lượng đại biểu HĐND chuyên trách sẽ tăng từ 12 lên 16 người. Trước đó TP HCM là một trong 10 địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường. Đánh giá về việc này, Sở Nội vụ khẳng định việc thí điểm không ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân và chính quyền.

Ngoài ra đây còn là chủ trương phù hợp với TP, khắc phục được sự trùng lặp về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan. Tuy nhiên theo Hiến pháp và Luật tổ chức chính quyền địa phương mới được thông qua thì chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính phải có HĐND và UBND.

Theo Infonet