Sở Nội vụ sẵn sàng đối thoại với người trượt công chức

Chiều 4/5, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng và Phó GĐ Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đã có trao đổi với chúng tôi về chia sẻ của thạc sĩ giỏi nước ngoài trượt công chức Hà Nội. 
Từ trái qua phải: Giám đốc Trần Huy Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Đình Hoa.
Từ trái qua phải: Giám đốc Trần Huy Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Đình Hoa.

Sở Nội vụ sẵn sàng ngồi cùng với các thí sinh có thắc mắc, khiếu nại và công khai bài làm, barem điểm để đối chiếu.

Trải thảm đỏ mời, ít người về

Ông Trần Huy Sáng cho biết: Việc thu hút các thủ khoa, người tốt nghiêp loại giỏi về Hà Nội công tác đã được quan tâm và thực hiện trên 10 năm. Thời gian đầu khi có chủ trương trải thảm đỏ mời thủ khoa về công tác trong các cơ quan thành phố thì thực tế là không nhiều người về.

Vài năm trở lại đây, số lượng đăng ký đông dần lên, nhiều vị trí có một chỉ tiêu nhưng có nhiều người đăng ký nên có sự cạnh tranh.

"Chúng tôi đã kiến nghị và được biết Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án đổi mới hình thức, phương thức thi, xét tuyển sao cho chọn đúng người có năng lực"

Đồng thời để cơ quan trực tiếp sử dụng công chức được quyền lựa chọn người có đủ các tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cụ thể cần tuyển nên Nghị định 24/CP và Thông tư 13/BNV quy định cần thành lập Hội đồng sát hạch.

Thành phố Hà Nội là một trong các địa phương đi đầu trong việc thực hiện quy định này. Đây là việc làm mới nên nhiều nội dung cần được các Bộ, ngành hướng dẫn thêm để nội dung sát hạch đảm bảo chọn được người tốt nhất cho công việc.

Chúng tôi đã kiến nghị và được biết Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án đổi mới hình thức, phương thức thi, xét tuyển sao cho chọn đúng người có năng lực.

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tham gia vào quá trình đổi mới này, đặc biệt còn quan tâm việc tuyển dụng người có kinh nghiệm công tác từ 5 năm trở nên đang làm việc ở các thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

Bởi vì ngoài kinh nghiệm họ còn có vốn kiến thức ngoại ngữ, luật,…rất giỏi. Nhưng việc thực hiện chính sách tiền lương cho các đối tượng này cũng cần phải xem xét, có thể xếp ngay họ ở ngạch bậc lương cao như chuyên viên chính chẳng hạn...

Trong việc tiếp nhận công chức không qua thi trong kì thi tuyển dụng công chức có hai đối tượng: Thí sinh có thời gian công tác trên 5 năm; thí sinh đăng ký hồ sơ trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2015. Theo thông báo số 570 của Hội đồng kiểm tra sát hạch thì cả hai đối tượng này đều phải qua kiểm tra sát hạch. Tuy nhiên, trong thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch thì chưa thấy kết quả dành cho đối tượng có kinh nghiệm công tác trên 5 năm. Tại sao lại có việc này, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hoa: Có 83 đối tượng thuộc diện này. Ngày 16/4/2015 Sở Nội vụ đã có văn bản số 679/TB-HĐKTSH thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đợt tháng 4/2015.

Danh sách này có đầy đủ tên tuổi thí sinh, trình độ, cơ sở đào tạo hoặc đơn vị hiện đang công tác của thí sinh, cơ quan tiếp nhận và điểm số của thí sinh. Sau khi có kết quả, Sở đã chuyển đến từng thí sinh và đơn vị.

Việc sát hạch đối với các ứng viên đang là viên chức, công chức cấp xã mà 5 năm kinh nghiệm trở lên được tổ chức thường xuyên 3 tháng/1 lần.

Chỉ tiêu của đối tượng này được UBND thành phố phê duyệt ở một Quyết định khác và hoàn toàn không liên quan đến Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 15/1/2015 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015, tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức ngạch chuyên viên là 560 người. Từ giờ tới cuối năm chúng tôi sẽ thực hiện xong việc này.

Sẵn sàng đối thoại với thí sinh

Thí sinh là thạc sĩ, tốt nghiệp loại giỏi nước ngoài cho biết bài thi viết không có barem điểm cụ thể. Thi sát hạch xong, theo quy định không thể khiếu nại, phúc khảo được. Ông có ý kiến gì về việc này?

Ông Trần Huy Sáng: Thang điểm cho phần thi viết và phỏng vấn đều có barem rõ ràng, cụ thể là 80 điểm thi viết và 20 điểm thi phỏng vấn.

Về bài thi viết có 3 người chấm độc lập. Nếu kết quả chênh dưới 10 điểm sẽ cộng, chia trung bình. Nếu điểm chấm chênh nhau hơn 10 điểm sẽ xin ý kiến Chủ tịch hội đồng tuyển dụng.

Theo quy định trong sát hạch không có chấm phúc khảo, Tuy nhiên, tất cả các bài thi đều phải được lưu lại cẩn thận.

Chúng tôi xin khẳng định Sở sẵn sàng công khai barem điểm, hội đồng tuyển dụng sẵn sàng ngồi với ứng viên để rà soát bài làm, đối chiếu kết quả nếu ứng viên có thắc mắc.

Ở phần thi phỏng vấn, ứng viên trả lời giám khảo khi xung quanh không không có giám sát không ghi âm, không biết cho điểm thế nào. Như vậy có đảm bảo công bằng không, thưa ông? Các câu hỏi chuyên ngành, kinh nghiệm thực tiễn lại không được đề cập ở đây, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hoa: Hội đồng tuyển dụng của thành phố đã thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định tuyển dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện có.

Ở phần thi phỏng vấn các câu hỏi chỉ để xem lời ăn tiếng nói ứng viên có lưu loát rõ ràng hay không và không ngoài nội dung thí sinh đã được giới hạn ôn tập.

Cũng cần lưu ý là các thủ khoa, người tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài trượt công chức lần này đều có bài viết đạt điểm dưới 50.

Ứng viên cũng thắc mắc, gửi đơn thư đến Sở Nội vụ thắc mắc tại sao có phần thi kiến thức chung phần câu hỏi nằm ngoài nội dung ôn tập. Sở nói sao về việc này, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hoa: Chúng tôi vừa mới nhận được đơn thư của ứng viên. Sở Nội vụ sẽ cho kiểm tra và trả lời rõ ràng tới ứng viên và công khai cho báo chí biết.

Có những vị trí chỉ 1 chỉ tiêu và 1 người đăng ký. Tại sao không tuyển thẳng họ?

Ông Nguyễn Đình Hoa: Như đã trả lời với chúng tôi, việc tuyển dụng phải theo quy định của Nghị định 24 của Chính phủ và Thông tư 13 của Bộ Nội vụ.

Các ứng viên vẫn cần có bài sát hạch kiến thức mà như lần trước trao đổi với báo là nội dung này đã được Hội đồng hướng dẫn rất cụ thể, đa được công khai trên mạng. Nếu qua điểm điều kiện là 50 sẽ xem xét tuyển thẳng hoặc tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu ở vị trí việc làm nếu có nhiều người đăng ký.

Theo Vietnamnet