Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó Giám đốc

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các Sở của TP Hà Nội có số Phó Giám đốc không quá 4 người. Tuy nhiên, Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó Giám đốc - “lạm phát” 4 người so với quy định.
Sở Nội vụ Hà Nội "lạm phát" 4 Phó Giám đốc
Sở Nội vụ Hà Nội "lạm phát" 4 Phó Giám đốc

Thông tin được đăng tải trên cổng thông tin Sở Nội vụ Hà Nội cho thấy số lượng lãnh đạo Sở này lên đến 9 người, trong đó có 1 Giám đốc và có tới 8 Phó Giám đốc.

Cụ thể, người đứng đầu Sở Nội vụ hiện nay là ông Trần Huy Sáng - Giám đốc; 8 Phó Giám đốc Sở Nội vụ gồm có ông Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Hiếu, Phùng Văn Thiệp, Nguyễn Đình Hoa, Ngô Anh Tuấn, Lê Văn Cửu, Phùng Minh Sơn và bà Nguyễn Thị Thùy.

Căn cứ theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở Nội vụ hiện nay vượt tới 4 Phó Giám đốc.

Cụ thể, Nghị định 24 nêu rõ, số lượng Phó Giám đốc ở các tỉnh thành không quá 3 người. Riêng số lượng Phó Giám đốc Sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP HCM không quá 4 người.

Sở Nội vụ Hà Nội là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức… nhưng có số lượng cấp Phó Giám đốc “lạm phát” tới 4 người khiến dư luận băn khoăn.

Bà Nguyễn Thị Liễu – Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trước đây Sở Nội vụ chỉ có 4 Phó Giám đốc. Tuy nhiên, trước khi Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội (tháng 11/2015), số lượng cấp phó của sở này tăng lên như vậy.

“Trước Đại hội có 2 người không đủ tuổi tái cử được điều động về Sở làm Phó Giám đốc cho đến tuổi nghỉ hưu. Hai người còn lại là Trưởng ban Thi đua khen thưởng và Trưởng ban Tôn giáo – hàm Phó Giám đốc”, bà Liễu giải thích.

Theo Dân Trí

http://dantri.com.vn/xa-hoi/so-noi-vu-ha-noi-co-8-pho-giam-doc-20170626113817219.htm