Số giờ nộp thuế giảm còn 117 giờ

Hiện số giờ nộp thuế đã giảm được 420/537 giờ, còn 117 giờ; người dân sẽ được hưởng lợi ngay từ việc giảm số giờ nộp thuế này khi các văn bản pháp quy được ban hành.
Ông Phi Anh Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì buổi họp
Ông Phi Anh Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì buổi họp

Chiều 10.8, Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) tổ chức buổi họp về cải cách thủ tục hành chính Thuế và công bố một số nội dung của mới về chính sách Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo báo cáo của Tổng Cục thuế, năm 2014, cơ quan này đã thực hiện mục tiêu “kép” về cải cách hành chính thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, DN, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Theo bà Hoàng Thi Lan Anh - Phó Trưởng ban cải cách (Tổng Cục thuế), tính đến thời điểm hiện nay, số giờ nộp thuế đã giảm được 420/537 giờ, còn 117 giờ; do đó sẽ đạt và vượt được mục tiêu và Nghị quyết của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Cũng theo bà Lan Anh, người dân sẽ được hưởng lợi ngay từ việc giảm số giờ nộp thuế này khi các văn bản pháp quy được ban hành trong khi đó việc đánh giá của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng thế giới (WB) về cải cách thủ tục hành chính Thuế sẽ được đánh giá vào năm 2017 (độ trễ 2 năm).

Theo Lao Động