Sẽ tiếp tục cắt giảm gần 4.000 biên chế

VietTimes -- Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp - (Nguồn: Quốc hội)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp - (Nguồn: Quốc hội)

Thông tin trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra trong báo cáo Quốc hội về tình hình KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 sáng ngày 20/10 tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, đề cập vấn đề hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng cho biết, thời gian vừa qua đã xây dựng, trình Qốc hội 20 dự án luật, Pháp lệnh; ban hành 103 Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật.

Bên cạnh việc ban hành Chỉ thị tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng thì nhiều vụ án tham nhũng lớn, xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử thì công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Theo số liệu trong báo cáo của Chính phủ, trong 9 tháng, xử lý 145 vụ, 208 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ; 12.939 vụ vi phạm về quản lý kinh tế.

Tới đây, Chính phủ sẽ tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan hành chính cấp trên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công tác thanh tra cũng sẽ được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tập trung xử lý các vụ án lớn, xã hội quan tâm.