​Sẽ không bảo lãnh vốn cho doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ chỉ cấp bảo lãnh vốn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, dự án trọng điểm không có khả nănghuy động vốn.
Một dây chuyền sản xuất của Công ty bia Sài Gòn
Một dây chuyền sản xuất của Công ty bia Sài Gòn

Ông Đặng Quyết Tiến - phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính - cho biết bộ này đang hướng cho một số doanh nghiệp nhà nước phải chủ động đi phát hành trái phiếu quốc tế chứ không trông chờ cấp bảo lãnh vốn từ Chính phủ.

Mục đích của chủ trương này là để giảm gánh nặng lên ngân sách và còn đảm bảo công bằng với các thành phần kinh tế khác trong kinh doanh. Chính phủ chỉ cấp bảo lãnh vốn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, dự án trọng điểm không có khả nănghuy động vốn.

Cụ thể, theo ông Tiến, mục tiêu của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đặt ra là sau khi quá trình tái cơ cấu thành công thì từ năm 2017, những doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh thương mại sẽ phải chủ động về nguồn vốn, không thể khó khăn lại chạy đến Chính phủ xin cấp bảo lãnh.

Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước như Tập đoàn Dệt may VN, Tổng công ty Hàng không VN, Tập đoàn Xăng dầu VN, Tổng công ty Lắp máy VN... sẽ phải chủ động phát hành trái phiếu quốc tế từ năm 2016 - 2017.

Theo Tuổi trẻ