​Sẽ có phương án với những Bộ, ngành “trắng" ủy viên trung ương

Đây là thông tin được ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên trung ương khóa XI, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương cho biết sau khi nghe công bố danh chấp Ban chấp hành khóa XII.
Ông Vũ Ngọc Hoàng trả lời phòng vấn báo chí sau khi có kết quả bầu cử Ban chấp hành trung ương khóa XII - Ảnh: VIỄN SỰ
Ông Vũ Ngọc Hoàng trả lời phòng vấn báo chí sau khi có kết quả bầu cử Ban chấp hành trung ương khóa XII - Ảnh: VIỄN SỰ

Trả lời câu hỏi về việc với những bộ, ngành không có người nào trúng cử vào Ban chấp hành trung ương khóa XII liệu có ảnh hưởng đến công tác tổ chức nhân sự?

Ông Vũ Ngọc Hoàng cho rằng việc có những ủy viên trung ương, đang là lãnh đạo các bộ ngành nhưng tái cử là rất bình thường. Trong đó nếu có ngành nào, bộ nào không có người trúng cử ủy viên Ban chấp hành trung ương thì Bộ Chính trị sẽ có phương án.

Còn có gây khó khăn trong công tác điều hành, tổ chức nhân sự hay không thì phải đi vào tình huống cụ thể mới trả lời được.

Về việc các ứng cử viên là Bí thư hoặc Phó bí thư  tỉnh đều trúng cử Ban chấp hành trung ương khóa XII, ông Vũ Ngọc Hoàng đánh giá: “Bí thư tỉnh là người người đang lãnh đạo đia phương, nắm toàn diện vấn đề và cũng cần có sự đại diện để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện  của trung ương. Cho nên hầu hết đều trúng cử vào ban Chấp hành trung ương là hợp lý”

Về việc tại đại hội, các đại biểu đã giới thiệu khá nhiều những người không có trong danh sách đề cử của Ban chấp hành trung ương khóa XI để ứng cử Ban chấp hành trung ương khóa XII.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cho rằng “Đại hội XII đã có bước mở rộng về dân chủ, trong các báo cáo gần đây đang chú ý vấn đề đó, phải giương cao vấn đề dân chủ như đã được thể hiện tinh thần tại đại hội lần này".

Lý giải về kết quả bầu cử cho thấy nhưng ứng cử viên do trung ương chuẩn bị đa số đều trúng cử, trong khi những người đề cử tại đại hội lại không trúng cử, ông Vũ Ngọc Hoàng cho rằng điều đó chứng tỏ rằng công tác chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và có tính hợp lý.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cũng so sánh thành viên ban chấp hành cũ và ban chấp hành mới thì thấy “có đổi mới về thành phần”. Tuy nhiên, tạm thời ông Hoàng chưa nói rõ sự đổi mới về thành phần đó là gì.

Đánh giá chung về Đại hội XII, sau khi có kết quả bầu cử, ông Vũ Ngọc Hoàng nhận định ba vấn đề. Thứ nhất, dân chủ ở đại hội có những tiến bộ mới so với trước đây. Thứ hai là sự thống nhất ý kiến cao.

Thứ ba là đại hội đã quan tâm đến vấn đề kế thừa và sự trong sạch của bộ máy và đều thể hiện sự đổi mới, trẻ hóa.

Theo Tuổi trẻ