Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì?

Nói là phải đi đôi với làm. Sau 2 tháng nhậm chức, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã hiện thực hoá được lời nói của mình bao nhiêu phần trăm?

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì?

Những phát ngôn hợp lòng dân của tân Bí thư Đà Nẵng

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 1

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 2

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 3

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 4

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 5

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 6

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 7

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 8

Ông Nguyễn Xuân Anh đã làm gì sau khi nhậm chức?

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 9

Người khác nói gì về "chuyện nói và làm" của ông Nguyễn Xuân Anh?

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 10

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 11

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 12

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 13

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 14

Sau 60 ngày nhậm chức: Ông Nguyễn Xuân Anh đã nói gì và làm gì? ảnh 15

Theo Trí thức trẻ